Get Adobe Flash player

Koło historyczne

I. galeria zdjęć koła historycznego

II. galeria zdjęć koła historycznego

III. galeria zdjęć koła historycznego

Wycieczka do Krakowa, Wieliczki i Łagiewnik

(NOWE GALERIE:)

Inwentaryzacja pomników przyrody  Gminy Kochanowice

Wycieczka do Oświęcimia i Wadowic

Rajd rowerowy

Wernisaż zdjęć i prac uczniów

Wakacje z historią- lipiec 2011 r.

Warsztaty terenowe

Wycieczka do Wisły-październik 2011 r.

Wycieczka do Warszawy- październik 2011 r.

Konkurs fotograficzny

Dzień karpiaOTO LINKI DO FILMIKÓW, KTÓRE PRZEDSTAWIAJĄ DZIAŁALNOŚĆ KOŁA HISTORYCZNEGO:


http://www.facebook.com/l/xAQGipA0qAQGgNR4aJuxPdBxSaSF0dZ3PKtQOL22SJ3JOZQ/www.youtube.com/watch?v=HAYZ6mEVypU&feature=plcp&context=C3d322e2UDOEgsToPDskKQNmMt7WF3WRp-iYrO 8Gmn


http://www.youtube.com/watch?v=oJkAnuNG0Js&feature=youtu.be


http://www.youtube.com/watch?v=A68VZp_Y7qk&feature=g-upl

 

 

Sprawozdanie z działalności koła historycznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach w  I półroczu roku szkolnym 2011/2012

 

Opiekun: Mariusz Żymierski

 

 

Zajęcia koła historycznego w I półroczu roku szkolnego 2011/2012 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach, odbywały się z podziałem na klasy I, II, III -  trzy godziny tygodniowo. Na spotkaniach uczniowie w ramach projektu edukacyjnego „Ocalić od zapomnienia - wielkie odkrywanie Gminy Kochanowice” poszerzali swoje wiadomości z zakresu historii regionalnej oraz powszechnej. 

Czynny udział w w/w projekcie  bierze udział około osiemdziesięciu gimnazjalistów. W ramach projektu uczniowie uczestniczyli w wielu rajdach pieszych i rowerowych, poznając historię rybołówstwa naszej gminy. Ponadto wzięli udział w odłowach ryb na terenie Pawełek, Białego Ługu, Kochanowic gdzie zapoznawali się z techniką odłowów, sprzętem i historią zawodu rybaka. Uczestniczyli również w warsztatach terenowych na Brzozie z udziałem kierownika Ośrodka edukacyjnego ZPKWŚ w Kalinie oraz w autorskim spotkaniu promującym książkę pana Józefa Tyrola pt. „Dawno temu w lesie”. 

W październiku bieżącego roku na terenie szkoły odbył się wernisaż ponad trzydziestu zdjęć ukazujący piękno przyrody okolic Kochanowic wraz z konkursem fotograficznym. Laureatami konkursu zostali Natalia Radek, Karolina Imiołczyk,  Kamila Janicka, Błażej Chrząstek oraz Agnieszka Mazur. Uczniowie brali także udział w kilkudniowych wyjazdach m.in. do Wisły, Warszawy - Muzeum Powstania Warszawskiego. 

Tematykę prowadzenia gospodarstwa rybackiego na zajęciach pozalekcyjnych  przybliżyły uczniom Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach m.in. spotkania z mieszkańcami naszej gminy zajmującymi się hodowlą ryb.

W ramach programu „Ocalić od zapomnienia – wielkie odkrywanie Gminy Kochanowice” na terenie szkoły w Kochanowicach odbyło się spotkanie z Panem Januszem Famuła, na którym zaproszony gość podzielił się z uczniami swą imponującą wiedzą na temat prowadzenia gospodarstwa rybackiego oraz przybliżył historię powstania własnych stawów i pracę w gospodarstwie. Podczas spotkania uczniowie zyskali ogromną wiedzę z zakresu rybactwa śródlądowego, która zostanie w pełni wykorzystana przy tworzeniu opracowań i prezentacji multimedialnych z realizacji programu. 

W ramach powyższego programu odbyło się również wiele interesujących spotkań na obiektach hodowlanych w tym z panią Marią Drynda, panem Gerardem Strzoda podczas, których młodzież miała możliwość zaobserwowania pracy związanej z gospodarką rybacką m.in.  dokarmianiem ryb, osuszaniem stawów, odłowem ryb oraz konserwacją stawów. 

Historia trasy kolejowej biegnącej przez miejscowość Kochanowice stała się podwaliną organizacji na terenie szkoły, przy znaczącym udziale państwa Koza, spotkania młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach z pasjonatami kolei. Podczas spotkania państwo Marek Moczulski i Majka Balicka podzielili się z uczniami swą imponującą wiedzą na temat „żelaznej drogi”. Uczniowie podczas wykładu prezentowali prezentacje multimedialne związane z historią kolei. 

W ramach autorskiego programu nauczania „Ocalić od zapomnienia – wielkie odkrywanie Gminy Kochanowice” uczniowie  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach, na zaproszenie pani Sylwii Kurcab pracownika „WOM” w Częstochowie, przeprowadzili szkolenie dla nauczycieli z wykonywania ozdób z sianka. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród pedagogów uczestniczących w zajęciach.

Ponadto Kasia Pirzecka, Noemi Basan i Klaudia Hadaś w wyniku prezentacji prac innych nauczycieli wzbogaciły swoje umiejętności o technikę wykonywania ozdób świątecznych z okolic Częstochowy, Myszkowa, Koniecpola, Radomska.

Efektem spotkania jest wystawa prac uczniów gimnazjum z Kochanowic, którą można oglądać
do stycznia 2012r. na terenie Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
 

„Dzień karpia na bis”

W ramach cieszącej się dużym zainteresowaniem akcji promującej konsumpcję ryb zorganizowanej w związku z realizacją autorskiego projektu edukacyjnego „Ocalić od zapomnienia – wielkie odkrywanie Gminy Kochanowice”, uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach 19 stycznia br. zaprezentowali na terenie pałacu Ballestremów w Kochcicach przedstawienie o „Kochcickim karpiu”. Występ odbył się w dwóch odsłonach, odpowiednio dla pensjonariuszy oraz uczestników spotkania interesujących się historią naszego regionu.„Dzień karpia” rozpoczął się tuż przed wigilią.  W trakcie trzydniowej akcji zachęcającej mieszkańców i uczniów do spożywania ryb z miejscowych gospodarstw rybackich młodzież zorganizowała przed sklepem pana Janusza Famuła stoisko z konsumpcją ryb oraz z ozdobami świątecznymi z makaronu. Ponadto uczniowie rozdawali mieszkańcom ulotki informujące o programie całego przedsięwzięcia.

„Dzień karpia” odbył się dzięki wsparciu sponsorów, tj. p. Janusza Famuły i p. Małgorzaty Drynda (ofiarodawcy ryb), Gminnego Centrum Kultury w Kochanowicach (wypożyczenie strojów regionalnych), Urzędu Gminy w Kochanowicach oraz Zespołu Szkół.

Mariusz Żymierski

 


PLAN PRACY KOŁA HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO

DLA UCZNIÓW KLASY I, II, III GIMNAZJUM (TRZY GODZINY TYGODNIOWO)

W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Na zajęciach koła historyczno - krajoznawczego uczniowie będą poszerzać swoje wiadomości z zakresu historii, przyrody regionu i Polski poprzez realizację autorskiego programu „Ocalić od zapomnienia - wielkie odkrywanie Gminy Kochanowice”

Uzasadnienie realizacji programu „Ocalić od zapomnienia - wielkie odkrywanie Gminy Kochanowice”

• Wzbogaca ilość publikacji opisujących historię i przyrodę regionu.

• Buduje poczucie związku z „małą i dużą ojczyzną”. Uczniowie poznają walory przyrodniczo-krajobrazowe gminy oraz dzieje historyczne okolicy, w której żyją.

• Promuje wśród młodzieży program aktywnej turystyki.

• Pozwala osiągnąć wśród uczniów akceptację dla zachowania spuścizny przyrodniczo-historycznej.

• Umożliwia młodzieży poznanie funkcjonowania świata od czasów najdawniejszych

do współczesnych.

• Uczniowie odkrywają nieznane miejsca, zdarzenia i ludzi, którzy byli świadkami ważnych chwil w naszej historii. Szukają śladów powiązań dziejów z innymi regionami, miejscowościami na terenie Polski i nie tylko.

• Uczniowie zapoznają się ze światem roślin i zwierząt poprzez edukację i obserwacje w terenie.

• Prowadzi do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowań wartościami przyrodniczymi, ekologicznymi, historią i kulturą swojego regionu i kraju, uczy odnajdywania i odczytywania źródeł historycznych.

• Angażuje młodych ludzi i społeczność lokalną w opiekę nad zachowaniem wartości przyrodniczo-ekologicznych i materialnym dziedzictwem kultury.

• Włącza młodych ludzi w życie lokalnej społeczności i wyzwala potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra.

• Promuje ścieżki dydaktyczno- przyrodnicze na terenie gminy.

• Inicjuje kontakty z instytucjami samorządowymi, kulturalnym, mediami, Stowarzyszeniem ”Lokalnej Grupy Rybackiej nad Liswartą” i Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego „Lasy nad Górną Liswartą”.

• Uczy współpracy, odpowiedzialności i porozumiewania się z innymi.

Program „Ocalić od zapomnienia - wielkie odkrywanie Gminy Kochanowice” realizowany jest na zajęciach koła historyczno-turystycznego oraz na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie.

Opiekun:

Mariusz Żymierski


Sprawozdanie z działalności koła historycznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach w roku szkolnym 2010/2011

Zajęcia koła historycznego w roku szkolnym 2010/2011 w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach odbywały się z podziałem na klasy I, II, III - trzy godziny tygodniowo. Na zajęciach koła historycznego uczniowie poszerzali swoje wiadomości z zakresu historii powszechnej oraz regionalnej. Częstym elementem były rajdy rowerowe oraz rajdy piesze w obrębie gminy Kochanowice. Jak i wycieczki kilku dniowe na terenie naszego kraju.

W ramach zajęć koła historycznego i realizowanemu na zajęciach autorskiemu programowi nauczania pt. „Kochanowice bez tajemnic” oraz „Podróże w czasie i przestrzeni z historią” zatwierdzonych przez Urząd Gminy oraz Zespół Szkół w Kochanowicach, młodzież podczas rajdów rowerowych przez cały okres zimowo wiosenny zapoznawała się z historią okolic Kochanowic (Brzoza, Pawełki, Lisów, Kochcice, Jawornica, Lubockie, Paryż, Cieszowa, Ostrów) jak i gromadziła odpowiedni materiał faktograficzny w celu dokonania na potrzeby Urzędu Gminy w Kochanowicach nowej inwentaryzacji pomników przyrody w naszej okolicy. Dzięki tym materiałom został także przeprowadzony na terenie Gimnazjum w Kochanowicach konkurs pt. „Malowane na szkle – architektura drewniana ziemi lublinieckiej”. W trakcie konkursu młodzież malując na szkle bryłę wybranego przez siebie kościółka zapoznawała się zarazem z jego historią. Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Gminy w Kochanowicach komisja nagrodziła książkami laureatów konkursu - Darię Obrzud, Natalię Radek oraz Agnieszkę Mazur. Na terenie szkoły został także przeprowadzony konkurs „Wiedzy o powiecie lublinieckim”, który wyłonił ścisłą czołówkę uczniów mogących wziąć udział w konkursach poza naszą gminą.

Uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu edukacji regionalnej biorąc udział

w Wojewódzkim Konkursie – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…”- Jan Paweł II, klasyfikując się do II etapu rejonowego, który odbędzie się 18 lutego 2011r. w Częstochowie. Zorganizowali także kiermasz świąteczny, z którego pozyskane fundusze zasilą konto wiosennej wycieczki.

W ramach programu ponad czterdziestoosobowa grupa gimnazjalistów, miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat historii naszego kraju, biorąc udział w wycieczce do Wieliczki, Krakowa i Łagiewnik. Młodzież zwiedzała między innymi Zabytkową Kopalnię Soli z przepiękną podziemną trasą turystyczną. Natomiast w Krakowie przewodnik zapoznał uczniów z historią wzgórza wawelskiego: Zamku Królewskiego, Katedry z grobami królewskimi, arkadowym dziedzińcem oraz grobowcem Lecha i Marii Kaczyńskich. Następnie młodzież przechodząc Traktem Królewskim udała się na Stare Miasto i Rynek, gdzie znajduje się Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza.

Kolejnym punktem wyjazdu było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie po prelekcji jednej z sióstr zakonnych młodzież zapoznała się z biografią św. Siostry Faustyny oraz zwiedziła sanktuarium. Kolejną wycieczką, która przeciągła ogromną ilość chętnych był majowy wyjazd do Oświęcimia i Wadowic. Uczestnicy autorskiego programu „Kochanowice bez tajemnic” mieli możliwość powiązania wiedzy zdobytej o małej ojczyźnie na zajęciach kółka z trudną historią polski okresu II wojny światowej jak i życia Karola Wojtyły, przyszłego patrona szkoły.

Podczas ferii zimowych na terenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach odbywały się dwudniowe zajęcia dla młodzieży gimnazjum oraz szkoły podstawowej którym celem było reaktywowanie „Grupy rekonstrukcji historycznej” w ramach koła historycznego i stworzenie odpowiednich warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych w II półroczu roku szkolnego 2010/2011 dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach. Zajęcia te zostaną zakończone prezentacją przez uczniów swoich osiągnięć podczas festynów szkolnych, imprez organizowanych na terenie Gminy Kochanowice oraz stworzeniem II oferty edukacyjnej dla szkół powiatu lublinieckiego. Pieniądze z dofinansowania przez Urząd Gminy w Kochanowicach zostały przeznaczone na zakup materiałów, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Uczniowie biorący udział w programie „Kochanowice bez tajemnic” w raz z opiekunem, mieli wielokrotnie możliwość brania udziału w różnych konferencjach, sympozjach naukowych na specjalne zaproszenie władz Kuratorium Oświaty Delegatury w Częstochowie jak i Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie.

 • Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Regionalistów. Bractwo Oświatowe Związku Górnośląskiego. Zabrze.
 • Miejsca pamięci i ich rola w wychowaniu młodzieży. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie.
 • Krajobrazy kulturowe małej ojczyzny. Samorządowy Ośrodek Doskonalenia
 • w Częstochowie.
 • Projekt edukacyjny w praktyce szkolne. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie.

Podczas tych spotkań przedstawiano główne założenia jak i dorobek autorskiego programu „Kochanowice bez tajemnic”. Wystąpienia uczniów, pokaz prezentacji multimedialnych, wystawy prac, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem oglądających. Dowodem tego były artykuły ukazujące się mediach nie tylko na terenie gminy Kochanowice.

Podsumowując cało roczną pracę uczniów w ramach autorskich programów nauczania pt. „Kochanowice bez tajemnic” oraz „Podróże w czasie i przestrzeni z historią” została sporządzona inwentaryzacja pomników przyrody naszej gminy, która zostanie przekazana Urzędowi Gminy w Kochanowicach. Na terenie szkoły została zorganizowana wystawa prac uczniów z zakresu kartografii oraz wystawa pt:„Pomniki przyrody na fotografii”.

Na zajęciach została przedstawiona uczniom całej szkoły prezentacja multimedialna przedstawiająca cały dorobek autorskich programów nauczania w roku szkolnym 2010/2011.

Opracował:

Mariusz Żymierski
Kochanowice dnia, 01.09.2010r.

PLAN PRACY KOŁA HISTORYCZNO-KRAJOZNAWCZEGO
DLA UCZNIÓW KLASY I, II, III GIMNAZJUM (CZTERY GODZINY TYGODNIOWO)
W ROKU SZKOLNYM 2010/2011
Koło historyczno- krajoznawcze prowadzi:
Mariusz Żymierski

Na zajęciach koła historyczno - krajoznawczego uczniowie będą poszerzać swoje wiadomości z zakresu historii, przyrody regionu i Polski poprzez realizację autorskich programów „Podróże w czasie i przestrzeni z historią” oraz „Kochanowice bez tajemnic”.

Uczestnicy spotkań będą:

o wyjeżdżać na wycieczki rowerowe śladami najważniejszych wydarzeń historycznych w naszym powiecie,
o opracowywać dokumentację pomników przyrody na terenie gminy,
o angażować się w uroczystości szkolne,
o swoją wiedzę i umiejętności sprawdzać w różnych konkursach historycznych,
o uczestniczyć w spotkaniach z ciekawymi ludźmi naszej miejscowości i nie tylko,
o oglądać filmy dokumentalne i programy historyczne,
o korzystać z fachowej literatury i innych źródeł historycznych.

Poza tym uczniowie będą zdobywać umiejętności łączenia wiedzy historycznej jak i przyrodniczej z praktyką. Wiadomości i umiejętności nabyte na tych zajęciach połączą się z wiedzą przekazywaną na języku polskim, sztuce, religii, geografii, biologii lub wiedzy obywatelskiej.
Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu i trwają po 45 minut. Każdy uczestnik zajęć na koniec roku szkolnego otrzymuje dyplom ukończenia.

Autorski program „Podróże w czasie i przestrzeni z historią” oraz „Kochanowice bez tajemnic” - 2010/2011.

Po ogromnym sukcesie poprzedniego autorskiego programu „Stawiam na młodzież” potrzeba kształcenia wśród uczniów postawy pamięci o ważnych wydarzeniach związanych z historią ziemi lublinieckiej znacznie wzrosła. Zapotrzebowanie bowiem na ten rodzaj wiedzy okazuje się olbrzymie. Młodzież bardzo chętnie uczestniczy w zajęciach bez względu na to czy odbywają się one po zajęciach lekcyjnych czy w dniach wolnych od zajęć.
W związku z tym konieczne było skonstruowanie kolejnych programów na rok szkolny 2010/2011, które rozpoczęły się już w czerwcu br. z uwzględnieniem potrzeb uczniów całego gimnazjum. Program „Podróże w czasie i przestrzeni z historią” oraz „Kochanowice bez tajemnic”: umożliwiają młodzieży poznanie funkcjonowania świata od czasów najdawniejszych do współczesnych.:

• wzbogacają ilość publikacji opisujących historię jak i przyrodę regionu;
• budują poczucie związku z „małą i dużą ojczyzną”;
• uczniowie poznają dzieje miejscowości i okolicy, w której żyją;
• uczniowie odkrywają nieznane miejsca, zdarzenia i ludzi, którzy byli świadkami ważnych chwil w naszej historii;
• szukają śladów powiązań dziejów z innymi regionami, miastami na terenie Polski i nie tylko;
• prowadzą do rozbudzenia wśród uczniów zainteresowań historią, przyrodą i kulturą swojego regionu i kraju, uczy odnajdywania i odczytywania źródeł historycznych;
• angażują młodych ludzi i społeczność lokalną w opiekę nad materialnym dziedzictwem kultury;
• włączają młodych ludzi w życie lokalnej społeczności i wyzwala potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra;
• inicjują kontakty z instytucjami samorządowymi, kulturalnymi i mediami;
• uczą współpracy, odpowiedzialności i porozumiewania się z innymi.

Autorskie programy „Podróże w czasie i przestrzeni z historią” oraz „Kochanowice bez tajemnic” realizowane na zajęciach koła historycznego oraz na lekcjach historii, wiedzy o społeczeństwie i składa się z następujących etapów:

Etap I - Uczniowie na zajęciach, które odbywają się na zasadzie warsztatów archeologii doświadczalnej zapoznają się z funkcjonowaniem różnego rodzaju manufaktur średniowiecznych (wyrobem prostego stroju, ozdób, biżuterii, naczyń, broni, wystroju wnętrz).
Zdobywają podstawowe wiadomości z dziedziny obyczajów, kultury, rękodzieła ludowego (malarstwa, rzeźbiarstwa).

Etap II - Uczniowie poszukują materialnych jak i niematerialnych śladów przeszłości w swej okolicy, a następnie odtwarzają historię wybranych obiektów, pomników przyrody, zanikających obyczajów, szukają informacji na ich temat w dokumentach archiwalnych, bibliotekach, a także zbierają ustne relacje.
Opracują dokumentację pomników przyrody na terenie gminy. Wykorzystując swą wiedzę na temat historii zabytku, miejscowości i regionu, uczniowie podejmują działania edukacyjne skierowane do rówieśników, dorosłych nie tylko na terenie szkoły (warsztaty, zajęcia dla innych szkół, udział w konferencjach, szkoleniach, konkursach).

W wyniku realizacji autorskich programów młodzież uczestnicząca będzie miała możliwość zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności z zakresu historii, przyrody regionu i Polski. Programy wzbudzą zaufanie we własne siły i możliwości. Utrwalą oraz poszerzą posiadaną wiedzę i umiejętności na temat „małej ojczyzny”. Wyzwolą interaktywność ucznia podczas korzystania z programów edukacyjnych, oglądania filmów. Ponadto ukształtują w uczniach poczucia odpowiedzialności za podejmowane przez siebie działania. Ukształtują umiejętności korzystania z otrzymanych informacji z równoczesnym zachęcaniem do szukania nowych rozwiązań.

Opracował: Mariusz Żymierski


Sprawozdanie z działalności koła historycznego
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach
za I półrocze roku szkolnego 2010/2011

Zajęcia koła historycznego w I półrocze roku szkolnego2010/2011w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach odbywały się z podziałem na klasy I, II, III - trzy godziny tygodniowo.
Na zajęciach koła historycznego uczniowie poszerzali swoje wiadomości z zakresu historii powszechnej oraz regionalnej. Częstym elementem były rajdy rowerowe oraz rajdy piesze w obrębie gminy Kochanowice.


W ramach zajęć koła historycznego i realizowanemu na zajęciach autorskiemu programowi nauczania pt. „Kochanowice bez tajemnic” oraz „Podróże w czasie i przestrzeni z historią” zatwierdzonych przez Urząd Gminy oraz Zespół Szkół w Kochanowicach. Młodzież podczas rajdów rowerowych przez cały okres jesieni zapoznawała się z historią okolic Kochanowic (Brzoza, Pawełki, Lisów, Kochcice, Jawornica, Lubockie, Cieszowa, Ostrów) jak i gromadziła odpowiedni materiał faktograficzny w celu dokonania na potrzeby Urzędu Gminy w Kochanowicach nowej inwentaryzacji pomników przyrody w naszej okolicy.


Dzięki tym materiałom został także przeprowadzony na terenie Gimnazjum w Kochanowicach konkurs pt. „Malowane na szkle – architektura drewniana ziemi lublinieckiej”. W trakcie konkursu młodzież malując na szkle bryłę wybranego przez siebie kościółka zapoznawała się zarazem z jego historią.


Dzięki pozyskanym środkom z Urzędu Gminy w Kochanowicach komisja nagrodziła książkami laureatów konkursu - Darię Obrzud, Natalię Radek oraz Agnieszkę Mazur.
Ponadto uczniowie poszerzali swoją wiedzę z zakresu edukacji regionalnej biorąc udział w Wojewódzkim Konkursie – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu…”- Jan Paweł II, klasyfikując się do II etapu rejonowego, który odbędzie się 18 lutego 2011r. w Częstochowie. Zorganizowali także kiermasz świąteczny, z którego pozyskane fundusze zasilą konto wiosennej wycieczki.


Dnia 29 listopada 2010r. ponad czterdziestoosobowa grupa gimnazjalistów w zimowej scenerii, miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat historii naszego kraju, biorąc udział w wycieczce do Wieliczki, Krakowa i Łagiewnik. Młodzież zwiedzała między innymi Zabytkową Kopalnię Soli z przepiękną podziemną trasą turystyczną. Natomiast w Krakowie przewodnik zapoznał uczniów z historią wzgórza wawelskiego: Zamku Królewskiego, Katedry z grobami królewskimi, arkadowym dziedzińcem oraz grobowcem Lecha i Marii Kaczyńskich. Następnie młodzież przechodząc Traktem Królewskim udała się na Stare Miasto i Rynek, gdzie znajduje się Kościół Mariacki z ołtarzem Wita Stwosza.

Kolejnym punktem wyjazdu było Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach, gdzie po prelekcji jednej z sióstr zakonnych młodzież zapoznała się z biografią św. Siostry Faustyny oraz zwiedziła sanktuarium.

Podczas ferii zimowych na terenie Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach odbywały się dwudniowe zajęcia dla młodzieży gimnazjum oraz szkoły podstawowej którym celem było reaktywowanie „Grupy rekonstrukcji historycznej” w ramach koła historycznego i stworzenie odpowiednich warunków do organizacji zajęć pozalekcyjnych w II półroczu roku szkolnego 2010/2011 dla uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach.

Zajęcia te zostaną zakończone prezentacją przez uczniów swoich osiągnięć podczas festynów szkolnych, imprez organizowanych na terenie Gminy Kochanowice oraz stworzeniem II oferty edukacyjnej dla szkół powiatu lublinieckiego.


Pieniądze z dofinansowania przez Urząd Gminy w Kochanowicach zostały przeznaczone na zakup materiałów, niezbędnych do przeprowadzenia zajęć.

Opracował: Mariusz Żymierski


Kółko historyczne

przy Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Kochanowicach w roku szkolnym 2009/2010

Opiekun: Mariusz Żymierski

Zajęcia odbywają się trzy razy w tygodniu, z podziałem na klasy I, II - III gimnazjum i trwają po 45 minut.
Na zajęciach koła historycznego realizowany jest autorski program „Stawiam na młodzież”; w ramach, którego uczniowie poszerzają swoje wiadomości z zakresu historii.
Uczniowie uczestniczą w różnego rodzaju ekspedycjach, rajdach rowerowych, warsztatach archeologicznych.

Cele ogólne programu „Stawiam na młodzież”:

• Buduje poczucie związku z „małą ojczyzną”. Uczniowie poznają dzieje swej miejscowości i okolicy, odkrywając nieznane miejsca, zdarzenia i ludzi.

• Rozbudza wśród uczniów zainteresowanie historią i kulturą swego regionu i kraju, uczy odnajdywania i odczytywania źródeł historycznych.

• Angażuje młodych ludzi i społeczność lokalną w opiekę nad materialnym dziedzictwem kultury.

• Włącza młodych ludzi w życie lokalnej społeczności i wyzwala potrzebę działania na rzecz wspólnego dobra.

• Inicjuje kontakty z instytucjami samorządowymi, kulturalnymi i mediami.

• Uczy współpracy, odpowiedzialności i porozumiewania się z innymi.

Uczniowie na zajęciach zdobywają umiejętności łączenia wiedzy historycznej z praktyką. Wiadomości i umiejętności nabyte na tych zajęciach łączą się z wiedzą przekazywaną na języku polskim, sztuce, religii lub wiedzy obywatelskiej.

Szczególne osiągnięcia w roku szkolnym 2008/2009

 • Finalistka Wojewódzkiego Konkursu – „Wojciech Korfanty 1873-1939”:
  - Zuzanna Bunar kl. III c

 • Laureaci Powiatowego Konkursu „Wiedzy o Powiecie Lublinieckim”:
  - I miejsce – Kaczmarczyk Monika kl. III b
  - III miejsce – Czudaj Wioletta kl. III b
  - IV miejsce – Grobara Patrycja kl. III a
  - V miejsce – Ziaja Anna kl. III b


 • Laureaci Szkolnego Konkursu „Wiedzy o Powiecie Lublinieckim”
  - I miejsce - Czudaj Ewelina kl. III b
  - II miejsce – Kaczmarczyk Monika kl. III b
  - III miejsce – Hercok Katarzyna kl. I b

 • Finaliści Szkolnego Konkursu „Drzewo genealogiczne mojej rodziny”:
  - I miejsce – Matusek Martyna;
  - II miejsce – Galuska Joanna, Mazal Kinga
  - III miejsce – Jeziorska Martyna, Gansiniec Karolina

 • Finaliści Szkolnego Konkursu „Z Histerykiem na rowerze”:
  - Cierpioł Sandra kl. I b
  - Wołowczyk Klaudia kl. I b
  - Tomys Marzena kl. I b
  - Franczok Wioletta kl. I b
  - Mazal Kinga kl. I b
  - Tomala Ewa kl. I b
  - Matusek Martyna kl. I b
  - Pyzik Łukasz kl. I a
  - Liboska Marcin kl. II a
  - Mazur Mateusz kl. III a

Opracował: Mariusz Żymierski
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
AUTORSKIEGO PROGRAMU NAUCZANIA PT.„ STAWIAM NA MŁODZIEŻ”
W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Czas trwania autorskiego programu mieścił się w okresie od dnia 01.09.2009 r. do dnia 30.08.2010 r.
Miejscem wdrażania działalności autorskiego programu były zajęcia lekcyjne z historii i wiedzy o społeczeństwie (uwzględniając nową podstawę programową); zajęcia koła historycznego; zajęcia pozalekcyjne (wycieczki historyczno-krajoznawcze, rajdy rowerowe); apele szkolne. Zasięgiem byli objęci uczniowie gimnazjum klas I-III w ramach dwóch ponadwymiarowych godzin kółka historycznego jak i społeczność lokalna (rodzice), podczas przygotowywania zadań wynikających z działalności i założeń koła historycznego.

Uzasadnieniem potrzeby wprowadzania zajęć były:

względy dydaktyczne związane z potrzebą prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowatorskich metod nauczania w tematyce regionalizmu; zapotrzebowanie uczniów na środki i narzędzia dydaktyczne adekwatne do celów autorskiego programu;
• rozszerzenie i usystematyzowanie stanu informacji zawartych w dostępnych publikacjach o historii regionu;
• poszerzenie materiałów dotyczących historii regionu o własne publikacje skonstruowane przez uczniów pod nadzorem nauczyciela prowadzącego.

Celami ogólnymi wprowadzenia innowacji było:

• wyrabianie nawyku doskonalenia wiedzy na temat przeszłości i dzielenia się nią z innymi;
• kształcenie postaw pamięci o ważnych wydarzeniach w historii ziemi lublinieckiej;
• wzbogacanie wiedzy uczniów na temat historii regionu;
• budzenie wśród uczniów zainteresowań przeszłością swojej rodziny.

Nabywanie podstawowych umiejętności praktycznych podczas przeprowadzanych zajęć i warsztatów w szczególności doprowadziły do:

• zapoznania się z zabytkami sakralnymi powiatu lublinieckiego (kościoły, kapliczki, krzyże przydrożne);
• zdobycia wiadomości na temat historii szkolnictwa na terenach Gminy Kochanowice (Kochanowice, Lubecko, Kochcice, Pawełki, Jawornica, Lubockie, Harbułtowice);
• poszerzania wiadomości na temat funkcjonowania PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Lubliniec w tym terenów Lubockie, Szklarnia;
• zebrania materiałów związanych z działalnością rodziny Ballestremów na naszych terenach (Kochcice, Brzoza);
• zapoznania się z możliwością zastosowania materiałów źródłowych na zajęciach historii (Archiwum Parafii w Kochanowicach, Archiwum Parafii w Jawornicy, Archiwum Szkoły w Kochanowicach, Archiwum Gminy w Kochanowicach itp.);
• opanowania umiejętności wykorzystywania roczników, kalendarzy historycznych, zdjęć, kronik, dokumentów archiwalnych podczas pracy nad warsztatem historyka;
• zapoznania się z historią Ochotniczej Straży Pożarnej w Kochanowicach;
• zapoznania się z zaawansowaną terminologią nazewnictwa historycznego i używanie jej adekwatnie do znaczenia określonych terminów;
• rozwinięcia umiejętności czytania starych map historycznych odnoszących się do historii Kochanowic i okolic;
• opracowania przewodnika dostępnego dla młodzieży uwidaczniającego walory turystyczno – krajobrazowe jak i historyczno – kulturowe Gminy Kochanowice;
• opracowania folderu reklamującego Zespół Szkół w Kochanowicach;
• stworzenia prezentacji multimedialnych obrazujących zgromadzony materiał faktograficzny;
• udziału w warsztatach: „Tradycyjne obrzędy i zwyczaje na Śląsku”;
• udziału w warsztatach: „Ozdoby okresu Bożego Narodzenia i Wielkanocy – wyroby z sianka”;
• udziału w warsztatach: Garncarstwo („Skonstruowanie koła garncarskiego, zapoznanie się z dawną technologią produkcji naczyń w tym ze stanem badań archeologicznych przeprowadzonych w latach 90–tych w okolicach Pawełek jak i wcześniej prowadzonych na Ostrowie);
• wspomaganie i rozwijanie sprawności intelektualnych;
• zdobycia nowych doświadczeń i umiejętności z zakresu historii regionu;
• utrwalenia oraz poszerzenia posiadanej wiedzy i umiejętności na temat
„małej ojczyzny”.

Wykorzystywałem w czasie zajęć metody aktywizujące uczniów, wskazując im różnorodne źródła wiedzy. W tym celu nawiązałam współpracę z:

• Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie;
• Parkiem Etnograficznym w Chorzowie;
• Muzeum Edyty Stein w Lublińcu;
• pracownią artystyczną w Lublińcu;
• Sądem Rejonowym w Lublińcu,

Współpraca ta znacząco wpłynęła na lepszą percepcję omawianych na zajęciach treści, a jej efektem były spójne oddziaływania dydaktyczno-wychowawcze wynikające z aktywnego współuczestnictwa, pomagające kształtować wszechstronny rozwój ucznia. Śledzenie na bieżąco edukacyjnych portali internetowych przyniosło mi wymierne korzyści w postaci zwiększenia efektywności i sprawności mojej pracy dydaktycznej, a tym samym podniosło jakość pracy szkoły. W wyniku wprowadzenia autorskiego programu „Stawiam na młodzież” uczniowie uczestniczący w programie zyskali wiedzę na temat problemu, którym się zajmowali. Wiedza ta wykracza znacznie poza ramy programowe gimnazjum. Młodzież nabyła umiejętności, które przydają się nie tylko na lekcjach historii, ale i w życiu. Nauczyła się bowiem znajdować potrzebne informacje w bibliotece, internecie, archiwum, urzędzie. Poza tym młodzież nauczyła się jak posługiwać się katalogiem w dużej bibliotece, zamawiać pozycje książkowe, znaleźć świadka wydarzeń. Program spowodował widoczne zmiany w usposobieniu uczniów. Udział w wymagającym, tak dużym programie, nauczył uczniów samodzielności, planowania, odpowiedzialności za siebie i innych. Nabyte umiejętności stały się szczególnie cenne, gdyż gimnazjum to okres bardzo ważny w kształtowaniu się charakteru młodego człowieka.
Dla mnie jako nauczyciela, wychowawcy, opieka nad uczniami biorącymi udział w programie oznaczało ciągłe doskonalenie swoich umiejętności i wiedzy. Nie można przecież wiedzieć mniej niż uczeń, zwłaszcza jeżeli wyznaje się zasadę, że nauczyciel jest mistrzem.
Program „Stawiam na młodzież” nie pozwalał mi na stagnację, zmuszał mnie do większego wysiłku dydaktycznego, który przyniósł ogromne efekty w postaci m.in. w roku szkolnym 2009/2010 pięcioosobowej grupy finalistów Wojewódzkiego konkursu pt.: „Edukacja Regionalna w Szkole”.

Opracował: Mariusz Żymierski